SPECYFIKACJA:
1. Typ: TD-15M EXTRA
2. Silnik spalinowy wysokoprężny: Cummins QSC 8.3 153kW (208KM) po naprawie głównej, norma poziomu emisji spalin: EPA Tier 3/EU Stage IIIA
3. Masa eksploatacyjna: 20.6 t
4. Pojemność lemiesza: 5.7 m3
5. Rok produkcji: 2008
6. Rok odbudowy: 2021 (odbudowa wykonana w POLREMACO Sp. z o.o. w Jaworznie)
Szczegółowy zakres odbudowy udostępniamy na życzenie klienta.
Dokumentacja do spycharki:
Katalog części zamiennych - 1 egz.
Instrukcja obsługi - 1 egz.
Karty diagnostyczne układu hydraulicznego jazdy i roboczego.
Termin dostawy: do 1 tygodnia od daty otrzymania pisemnego zamówienia.
Warunki transportu: na koszt i ryzyko kupującego.
Gwarancja: 12 miesięcy lub 1200 godzin pracy, w zależności która okoliczność wystąpi jako pierwsza. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w Polsce.
Cena spycharki wynosi 399 000,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych) + podatek VAT (w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury sprzedaży).
Zapewniamy serwis pogwarancyjny.